Informatie

Procedure 1ste afspraak
Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening.
Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, kan de betreffende therapeut contact opnemen met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Zo mogelijk wordt er een prognose gegeven en daarnaast zal er een afspraak voor een behandeling worden gemaakt.
De huisarts of specialist kan u ook naar de fysiotherapeut doorverwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Verzekering
Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Het is daarom van groot belang dat u ons uw juiste gegevens aanlevert. Check zelf uw polisvoorwaarden om te zien voor hoeveel behandelingen uw zich verzekerd heeft. Wij hebben met de meeste verzekeraars afspraken gemaakt en declareren direct bij de verzekeraar.
In alle andere gevallen gelden de tarieven zoals vermeld op de onderstaande prijslijst.

Bent u NIET aanvullend verzekerd voor fysiotherapie of manuele therapie of is uw maximum van uw aanvullende verzekering bereikt, dan verzoeken wij u de kosten direct na de behandeling te voldoen. Uiteraard ontvangt u direct een factuur ten behoeve van uw eigen administratie.

 

Tarieven

Zitting reguliere Fysiotherapie € 36,50
Zitting Fysiotherapie aan huisbehandeling € 52,50
Zitting Manuele therapie € 52,50
Zitting Manuele therapie aan huisbehandeling € 67,50
Screening € 15,-
Intake en onderzoek na screening € 30,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,-

Afspraak
Komt u voor het eerst? Dan verzoeken wij u op uw 1e afspraak uw verzekeringspasje en legitimatie mee te nemen zodat wij de juiste gegevens kunnen invoeren en de intake vlot kunnen laten verlopen. Verandert u van verzekeraar, laat het ons direct weten. Heeft u reeds een afspraak, dan hoeft u zich niet te melden maar kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Afsprakenkaart
Wij verzoeken u bij ieder bezoek uw afsprakenkaartje mee te nemen. Om eventuele misverstanden te voorkomen worden hierop uw afspraken genoteerd.

Openingstijden
Dagelijks zijn wij bereikbaar. Behandeling gebeurt op afspraak.

Afzeggen
Indien u, om welke reden dan ook, uw afspraak niet kunt nakomen geeft u dit dan z.s.m. maar uiterlijk 1 werkdag van tevoren telefonisch door aan de praktijk. Zegt u niet op tijd af dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Hygiëne
Wij willen u vragen om uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen en op elke afspraak een handdoek mee te nemen.

Uw eigendommen
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor diefstal of verlies van uw persoonlijke eigendommen binnen onze praktijk.

Privacyreglement
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan voor fysiotherapie of manuele therapie ben ik genoodzaakt om diverse persoonsgegeven van u te registeren.

Bij de registratie daarvan houd ik mij aan de wet AVG.